BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ SỔ SÁCH

Ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, nghiệp vụ đầy đủ theo chuẩn mực, thông tư của chế độ kế toán, AccountingSuite còn có nhiều báo cáo quản trị, phân tích nhiều chiều theo nhu cầu doanh nghiệp tại nhiều góc độ khác nhau.

LỢI ÍCH

  • Tập trung dữ liệu: Làm việc dựa trên thời gian thực, người lãnh đạo có thể quản lý cũng như làm việc trực tiếp với AccountingSuite trên bất kỳ thiết bị nào, tại bất cứ đâu chỉ cần có kết nối Internet. Bằng cách tập trung dữ liệu trên phương tiện điện toán đám mây, người sử dụng và người quản lý có thể điều chỉnh và thiết lập cũng như hoàn tất chính xác biểu đồ tài chính.
  • Hệ thống báo cáo đa dạng: Phân tích và đưa ra báo cáo trên từng chu trình nhỏ. AccountingSuite có thể đưa ra nhiều báo cáo tùy chọn đã  được tích hợp sẵn trong giải pháp bằng việc chia nhỏ số liệu để phân tích xu hướng cũng như tiết kiệm chi phí phải bỏ ra.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  • Linh hoạt trong việc tổng hợp báo cáo
  • Đưa ra biểu đồ báo cáo với các báo cáo phụ
  • Lập báo cáo định kỳ
  • Nhật ký kiểm tra mạnh mẽ, truy xuất nhanh đến chứng từ gốc