Cách kết nối ứng dụng di động

Cách thức kết nối dữ liệu AccountingSuite trên App điện thoại

Bước 1: Tải ứng dụng AccountingSuite trên Google Play hoặc App Store

Bước 2: Mở ứng dụng AccountingSuite trên điện thoại

Bước 3: Bấm dấu “+” để thêm mới dữ liệu

Bước 4: Điền thông tin vào các trường được yêu cầu:

Cuối cùng, nhấn OK để hoàn thành việc kết nối dữ liệu.