• Tự động hóa các nghiệp vụ
    • Tiếp nhận chi phí và công cụ dụng cụ
    • Phân bộ hàng tháng tự động theo thông tin khai báo khi đưa vào sử dụng.