QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Quản lý việc cung ứng vật tư, hàng hóa đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty có nhiều loại vật tư, hàng hóa và nhiều nhà cung cấp. Cấu trúc danh mục hàng hóa, vật tư, đối tác theo dạng hình cây, điều này giúp quản lý thông tin một cách khoa học và tìm kiếm dễ dàng.

Tính năng quản lý nổi bật

 • Quản lý xuyên suốt tất cả các công đoạn trong quy trình mua hàng.
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
 • Quản lý thông tin các mặt hàng, vật tư.
 • Quản lý công nợ phải trả.
 • Quản lý nhập hàng và tồn kho hàng hóa, vật tư.
 • Lập các báo cáo mua hàng theo nhiều cách trình bày khác nhau.
 • Lập bảng kê hàng hóa nhập vào theo nhà cung cấp.
 • Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
 • Lập Đơn hàng mua tại các bộ phận.
 • Các giao dịch mua hàng được tự động hóa theo dạng giao dịch là Mua hàng trong nước và Mua hàng nhập khẩu (Nhập khẩu hàng hóa).
 • Kế toán thực hiện theo dõi lịch sử giá mua của từng mặt hàng theo từng nhà cung cấp. Dựa trên các thông số, kế toán biết được nhà cung cấp nào có chính sách giá tốt nhất cho công việc mua hàng của mình.