KẾ TOÁN TỔNG HỢP

AccountingSuite với khả năng tự động hóa hầu hết các công việc với sơ đồ trực quan giúp người sử dụng (kể cả với người lần đầu tiên tiếp cận với phần mềm kế toán) có thể tạo ra bộ chứng từ kế toán chính xác.

Tính năng nổi bật

  • Khấu hao tài sản
  • Ghi giảm các chi phí trả trước
  • Phân bổ công cụ, dụng cụ
  • Điều chỉnh lại giá vốn hàng bán
  • Khấu trừ thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào
  • Đánh giá chênh lệch tỷ giá
  • Xác định kết quả kinh doanh.