Kết nhập dữ liệu từ tệp Excel

Người sử dụng có thể kết nhập dữ liệu từ tệp excel bên ngoài vào phần mềm với các danh mục và chứng từ.

– Vào phân hệ Thiết lập\ Kết nhập dữ liệu từ tệp;

– Chọn loại danh mục hoặc chứng từ cần kết nhập bằng cách kích đúp chuột hoặc chọn đối tượng kết nhập sau đó nhấn nút Tiếp theo;

– Để kết nhập dữ liệu, cần điền vào bảng mẫu chương trình đưa ra theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sao chép dữ liệu từ tệp ngoài vào bảng mẫu tạm thời;

Cách 2: Nhấn nút Lưu bảng trống để điền để lưu ra một tệp excel mẫu. Sau khi điền thông tin vào tệp excel mẫu, nhấn nút Kết nhập bảng từ tệp, trỏ đến tệp excel mẫu để kết nhập.

  • – Tất cả các danh mục và chứng từ trong chương trình đều xây dựng trên cùng một phương thức kết nhập từ tệp excel như trên.