1. Ứng dụng AccountingSuite cho làm việc di động không thu thập và không chuyển bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng (dữ liệu cá nhận và dữ liệu giao dịch tài chính) mà không có sự cho phép của người dùng. Ứng dụng có thể hoạt động mà không cần kết nối Internet (ngoại tuyến), tuy nhiên một số hàm tự tạo có thể hoạt động kém hiệu quả hơn trong trường hợp này.
  2. Ứng dụng sử dụng kết nối đến mạng Internet (1) để nhận thông tin về tính khả dụng của các bản cập nhật; (2) theo hướng dẫn của người dùng để đồng bộ hóa với chương trình AccountingSuite.
  3. Theo hướng dẫn của người dùng, Ứng dụng có thể truy cập vào máy ảnh của thiết bị di động để người dùng có thể đính kèm ảnh vào chính bản ghi của mặt hàng hoặc để quét mã vạch.
  4. Ứng dụng truy cập vào nơi lưu trữ tệp của thiết bị di động (Lưu trữ USB) để có thể đính kèm các tệp tùy ý (văn bản, video, hình ảnh…) vào chứng từ và danh mục.
  5. Khi gửi tin nhắn đến bộ phận hỗ trợ, ứng dụng bổ sung tin nhắn bằng thông tin công nghệ (phiên bản hệ điều hành, tham số trao đổi…), bên cạnh đó ứng dụng không cá nhân hóa người dùng và không thể hiện sở thích và thói quen riêng của người dùng. Việc bổ sung thông tin kỹ thuật vào thông báo dưới dạng nội dung thông thường và người dùng có thể xóa bỏ nó trước khi gửi tin nhắn. Để gửi tin nhắn, hãy sử dụng ứng dụng Email do người dùng tùy chỉnh trên thiết bị di động.