Điểm mới trong phiên bản 2.0.9 (12.08.2019)

Báo cáo phân tích kế toán

Bổ sung thêm một số báo cáo phân tích kế toán để kiểm soát số liệu:
• Phân tích tài khoản: thể hiện phát sinh đối ứng chi tiết của một tài khoản với các tài khoản khác.
• Thẻ tài khoản: thể hiện phát sinh chi tiết của từng tài khoản theo từng chứng từ phát sinh
Cải tiến thêm một số báo cáo:
• Bảng cân đối số phát sinh
• Bảng cân đối số phát sinh theo tài khoản

Phân quyền người sử dụng

Cho phép thiết lập phân quyền theo từng nhóm truy cập Bán hàng, mua hàng, kho, tiền…

Hoàn thiện cơ chế chọn tài khoản trong chứng từ

Cho phép chọn tài khoản kế toán và hiển thị khoản mục tương ứng xuất hiện

Cải thiện giao diện lập Tờ khai thuế GTGT

Tùy chỉnh trường Mô tả mặt hàng trong chứng từ

Cho phép người sử dụng tùy chọn hiển thị hoặc không hiển thị trường Mô tả của mặt hàng trong các chứng từ

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.8 (09.07.2019)

Cải thiện màn hình chỉ tiêu

Bổ sung một số chỉ tiêu:
• Các khoản thuế phải nộp
• Các khoản phải trả người lao động
• Vốn chủ sở hữu
• Luồng tiền thực tế thu vào, chi ra của doanh nghiệp
• Lưu chuyển tiền chia theo từng loại hoạt động: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động đầu tư, từ hoạt động tài chính.”
Người sử dụng hoàn toàn có thể tự tùy chỉnh màn hình chỉ tiêu theo yêu cầu.

Hoàn thiện tính năng kế toán sản xuất

• Các sản phẩm thuộc cùng một đối tượng tập hợp chi phí có thể tùy chọn phân bổ theo số lượng hoặc theo giá trị dự tính.
• Bổ sung thêm báo cáo giá thành sản phẩm, theo đó, người sử dụng có thể nắm được cụ thể thành phần chi phí trong từng sản phẩm (chi tiết từng loại nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung…).
• Bổ sung thêm tính năng tập hợp chi phí cho từng thành phẩm nhập kho (rất phù hợp với đơn vị sản xuất theo định mức)
• Bổ sung thêm trường Số lượng thành phẩm khi thiết lập định mức sản xuất sản phẩm”

Hoàn thiện cơ chế chọn tài khoản trong các chứng từ

Các tài khoản sau khi được chọn sẽ có các trường khoản mục tương ứng xuất hiện, ví dụ:
• Tài khoản về hàng tồn kho, chi phí
• Tài khoản doanh thu
• Tài khoản thu nhâp khác, chi phí khác
• …
Các trường tài khoản vẫn đảm bảo được điền tự động nhưng sau đó người sử dụng có thể thay đổi (nếu cần)”

Bổ sung mẫu in chứng từ

• Cập nhật mẫu in chứng từ Ủy nhiệm chi ngân hàng VietinBank
• Bổ sung mẫu in Nhập kho, xuất kho chứng từ Sản xuất”

Giao diện người sử dụng được cải thiện
• Thay đổi giao diện menu Chính
• Một số giao diện chứng từ được thiết kế lại phù hợp và logic hơn”

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.7 (04.06.2019)

Kết xuất báo cáo ra tệp định dạng xml

• Báo cáo tài chính theo thông tư 133 và thông tư 200
• Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, tờ khai thuế GTGT

Tính năng mới

• Ghi nhận phí ngân hàng ngay trong chứng từ Chi tiền từ tài khoản ngân hàng
• Cho phép ghi nhận chiết khấu tháng/ quý trong hóa đơn bán hàng
• Bổ sung hệ thống quản lý giao tiếp ngay trong phần mềm. Người sử dụng có thể tạo hội thoại để trực tiếp nói chuyện, nhắn tin với nhau. Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo hội thoại ngay trên một chứng từ cụ thể nhằm làm rõ thông tin nếu muốn. Bạn có thể khởi tạo tính năng này trong phần Cài đặt – Tiện ích

Sửa lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.6 (19.04.2019)

AccountingSuite đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của thông tư 132/2018/TT-BTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

• 1C Việt Nam cung cấp giải pháp kế toán miễn phí cho các doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thông tư 132

Kế toán sản xuất

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh của kế toán sản xuất sản phẩm, dịch vụ, công trình xây lắp
• Phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu chí: theo chi phí trực tiếp, theo doanh thu, theo số lượng sản phẩm hoàn thành
• Linh hoạt phân bổ các dạng chi phí theo các tiêu thức khác nhau
• Tự động xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo định mức do người sử dụng thiết lập
• Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
• Tính giá thành theo nhiều phương pháp giản đơn, hệ số, tỷ lệ

Tính năng mới

• Đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng
• Đối với nghiệp vụ Tách bộ, tự động tính giá nhập cho từng thành phần chi tiết
• Bổ sung tính năng thanh toán lương theo bảng lương cho nhiều người lao động trên một ủy nhiệm chi
• Người sử dụng thiết lập danh mục cây mặt hàng theo yêu cầu quản lý
• Bổ sung báo cáo tổng hợp công nợ
• Theo dõi và hạch toán đầy đủ các biến động tiền lương phải trả người lao động
• Kết xuất được toàn bộ dữ liệu ra excel
• Tích hợp với hóa đơn điện tử EasyInvoice
• Phân loại đối tác theo hai dạng là Pháp nhân và Cá nhân
• Bổ sung mẫu in chứng từ Ủy nhiệm chi các ngân hàng Agribank, Vietcombank, Techcombank, BIDV, PGBank, Sacombank.

Cải thiện khả năng sử dụng

• Trên trang đầu, các chỉ tiêu được thể hiện trực quan bằng biểu đồ giúp người sử dụng kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
• Tối ưu hóa giao diện kết nối hóa đơn điện tử

Ứng dụng di động

• Hãy tải ứng dụng miễn phí AccountingSuite trên Google Play hoặc Apple Store và sử dụng tất cả tính năng AccountingSuite ngay trên các thiết bị di động

Đã chỉnh sửa các lỗi tìm thấy