Một phần mềm kế toán hạch toán trên nền tảng công nghệ lưu trữ đám mây

AccountingSuite được xây dựng trên nền tảng 1C:Enterprise– tuân thủ chặt chẽ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cũng như các Thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, sở hữu đầy đủ cả các phần hành Kế toán và các báo cáo tài chính, đặc biệt các báo cáo quản trị được phép tùy chỉnh linh hoạt giúp Doanh nghiệp luôn kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của mình.

AccountingSuite được thiết kế để phù hợp với tất cả các mô hình doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Dựa trên những gì khách hàng cần, chúng tôi đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp của bạn.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể tùy chỉnh ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Dùng thử ngay hôm nay với quyền truy cập AccountingSuite dễ dàng.

Tiền mặt/Tiền gửi hoặc tài sản khác

AccountingSuite có thể hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các loại tài sản khác của doanh nghiệp. Giúp cho người sử dụng, người quản lý có thể kiểm soát được nguồn thu cũng như việc thanh toán ra bên ngoài.
Xem thêm

Kế toán tổng hợp

Khả năng tự động hóa hầu hết các công việc với sơ đồ trực quan giúp người sử dụng (kể cả với người lần đầu tiên tiếp cận với phần mềm kế toán) có thể tạo ra bộ chứng từ kế toán chính xác.
Xem thêm

Bán hàng

Quản lý tất cả các khía cạnh của đơn đặt hàng và tất cả các giao dịch với khách hàng. Phân hệ bán hàng trong AccountingSuite được thiết kế linh hoạt để rút ngắn quy trình bán hàng trên phần mềm kế toán của bạn.
Xem thêm

Mua hàng

Luôn cập nhật quy trình mua hàng với việc quản lý đơn hàng, tiếp nhận hàng tồn kho, hóa đơn của nhà cung cấp cũng như thanh toán cho nhà cung cấp
Xem thêm

Sản xuất

Kế toán sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, công trình xây lắp
Xem thêm

Quản lý hàng tồn kho

Theo dõi mức độ tồn kho, đơn đặt hàng, bán hàng và giao hàng từ bất cứ đâu, bất kì thời điểm nào, giảm thiểu được việc thiếu hoặc mất hàng.
Xem thêm

Tiền lương

Tự động hóa công việc tính toán tiền lương cho nhân viên, đồng thời tiến hành hạch toán các khoản thu chi hoặc tạm ứng trước khi trả lương, bên cạnh đó còn tính toán đến các khoản thu nhập cá nhân và khoản trích theo lương.
Xem thêm

Báo cáo

Phân hệ báo cáo cho phép người dùng theo dõi được tất cả các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các thống kê của báo cáo. Người dùng có thể tùy chỉnh phương án báo cáo theo nhu cầu sử dụng
Xem thêm