LỰA CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP?

Bắt đầu ngay hôm nay

Cloud (Online)

2.400.000 đ/năm

  • 2 kết nối / 2 cơ sở dữ liệu
  • Bổ sung thêm kết nối (1.800.000đ/ kết nối)
  • Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu (1.200.000đ/ cơ sở dữ liệu)
On-premise (Offline)

3.500.000 đ

  • 1 bản (key) sử dụng vĩnh viễn
  • Bổ sung thêm key (2.000.000đ / key)
  • Không giới hạn cơ sở dữ liệu

BẠN CHƯA CHỌN ĐƯỢC PHƯƠNG ÁN PHÙ HỢP?

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

GỌI NGAY