Kế toán bán hàng

Giới thiệu

Quản lý bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ bán hàng cung cấp cho người quản lý và người sử dụng có thể linh hoạt trong việc đặt hàng, lập hóa đơn, quản lý hàng hóa trả lại của khách hàng, chấp nhận thanh toán của khách hàng.

AccountingSuite cho phép người sử dụng theo dõi bán buôn, bán lẻ và ký gửi hàng hóa.

Kết hợp với việc cập nhật hóa đơn bán hàng hóa và hóa đơn dịch vụ cũng như theo dõi được chi tiết quá trình bán ra và theo dõi khách hàng theo từng mục riêng biệt (khách hàng, bộ phận, nhân viên, kho bãi).

Kết hợp với việc cập nhật liên tục hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ cũng như theo dõi chi tiết bán hàng theo nhiều chỉ tiêu khách hàng, mặt hàng, kho bãi, nhân viên bán hàng.

Cho phép người sử dụng tùy ý tạo các phương án báo cáo bán hàng theo yêu cầu.

Quản lý tổng hợp và chi tiết công nợ phải thu khách hàng.

Cho phép quản lý hóa đơn GTGT đầu ra (hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử).

Lợi ích

Giao dịch thực hiện nhanh hơn

Sao chép/Sử dụng lại các hóa đơn hiện có và tạo các hóa đơn mới chỉ với một cú click chuột.

Trong AccountingSuite hỗ trợ nhiều dạng giá

“Giá bán buôn”, “bán buôn nhỏ”, “bán lẻ”, “giá mua”… Điều này làm đơn giản hóa công việc khi điền dữ liệu trong các giao dịch nhập và xuất hàng.

Tính năng nổi bật

Cho phép theo dõi bán hàng từ khâu báo giá đến khâu nhận thanh toán cuối cùng.

Cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng (số lượng hàng chưa giao, còn giao, đã giao hoàn thành)

Cho phép thực hiện chiết khấu, giảm giá trong đơn hàng, hóa đơn.

Cho phép theo dõi quá trình vận chuyển