Kế toán hàng tồn kho

Giới thiệu

HÀNG HÓA, HÀNG HÓA GIAO NHẬN, ĐIỀU CHỈNH HÀNG TỒN KHO, KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

  • Phần mềm quản lý hàng hóa tồn kho rất quan trọng với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thành phẩm. Việc theo dõi các số liệu chính như giá trị tồn kho, doanh thu hàng bán để đảm bảo việc hoạt động thương mại được trơn tru.
  • AccountingSuite bao gồm các tính năng theo dõi và quản lý hàng tồn kho, bán hàng và giao hàng. Cho phép người sử dụng, người quản lý theo dõi được mức độ tồn kho, đơn đặt hàng, bán hàng và giao hàng, tránh được việc mất mát hàng hóa, làm giảm thời gian và công sức, quản lý được thời điểm xuất, nhập hàng chi tiết từ bất cứ đâu và tại bất kì thời điểm nào

Tính năng quản lý hàng tồn kho nổi bật

Cho phép thực hiện các giao dịch đóng bộ, tách bộ hàng hóa

Cho phép thực hiện các giao dịch kiểm kê hàng hóa.

Các số liệu khi kiểm kê được ghi nhận lại và tự động so sánh với các số liệu trên sổ sách kế toán. Trên cơ sở kiểm kê, hệ thống sẽ tự động phát hiện ra số lượng thừa hoặc thiếu hàng tồn kho, tự động lên sổ sách các nghiệp vụ tăng giảm hàng tồn kho theo kiểm kê.

Sử dụng đơn vị tính, đơn vị đóng gói đa dạng, linh hoạt

Hỗ trợ các phương pháp tính giá hàng tồn kho sau: Bình quân gia quyền. Nhập trước, xuất trước (FIFO)