Kế toán mua hàng

Giới thiệu

Quản lý mua hàng và công nợ phải trả

Quản lý việc cung ứng vật tư, hàng hóa đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty có nhiều loại vật tư, hàng hóa và nhiều nhà cung cấp. Cấu trúc danh mục hàng hóa, vật tư, đối tác theo dạng hình cây, điều này giúp quản lý thông tin một cách khoa học và tìm kiếm dễ dàng.

Tính năng nổi bật

Quản lý xuyên suốt tất cả các công đoạn trong quy trình mua hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp

Quản lý thông tin các mặt hàng, vật tư

Quản lý công nợ phải trả

Quản lý nhập hàng và tồn kho hàng hóa, vật tư

Lập các báo cáo mua hàng theo nhiều cách trình bày khác nhau

Lập bảng kê hàng hóa nhập vào theo nhà cung cấp

Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp

Các giao dịch mua hàng được tự động hóa theo dạng giao dịch là Mua hàng trong nước và Mua hàng nhập khẩu (Nhập khẩu hàng hóa)

Kế toán thực hiện theo dõi lịch sử giá mua của từng mặt hàng theo từng nhà cung cấp

Dựa trên các thông số, kế toán biết được nhà cung cấp nào có chính sách giá tốt nhất cho công việc mua hàng của mình.