Lựa chọn sản phẩm phù hợp

Bắt đầu ngay hôm nay

DN áp dụng Thông tư 132

MIỄN PHÍ
1 kết nối MIỄN PHÍ

Business

2.000.000₫/Năm
2 kết nối MIỄN PHÍ 1 NĂM SỬ DỤNG

Professional

10.000.000₫/Năm
5 kết nối Liên hệ

Additional Professional user

2.000.000₫/Năm
+1 kết nối Liên hệ

Premium

50.000.000₫/Năm
Không giới hạn kết nối Liên hệ