Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Công cụ tiện ích

ĐĂNG NGÀY: 08/01/2021

Phần mềm kế toán AccountingSuite có bộ công cụ tiện ích hỗ trợ tối đa cho người dùng. Để hiểu hơn về các công cụ này, vui lòng xem bản hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Vào menu Chính/ Cài đặt/ Tiện ích

Tại đây có các công cụ

I. Thiết lập nguyên tắc đánh số chứng từ

Khi bắt đầu sử dụng phần mềm có thể thiết lập số thứ tự bắt đầu của từng loại chứng từ theo mong muốn người sử dụng.

II. Đánh lại số chứng từ

Giúp đánh lại số chứng từ của từng loại chứng từ lần lượt theo thời gian

III. Ngày cấm thay đổi

Thiết lập ngày cấm theo đổi chứng từ theo ngày chung toàn dữ liệu hoặc có thể thiết lập ngày cấm đối với từng phần hành.

IV. Xóa các đối tượng đánh dấu

Xóa hoàn toàn các dữ liệu được đặt dấu xóa ra khỏi hệ thống.

V. Kết nhập dữ liệu từ Excel

Công cụ để kết nhập các danh mục và số dư đầu kỳ

VI. Kết xuất tất cả dữ liệu sang Excel

Công cụ để xuất dữ liệu của hệ thống ra file excel

Một số công cụ hay sử dụng đã được đưa ra ngoài giao diện của Menu Cài đặt để tiện lợi cho quá trình thao tác.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667