Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Quản lý hóa đơn GTGT đầu ra

ĐĂNG NGÀY: 13/01/2021

Quản lý hóa đơn GTGT một cách thông minh nhất với phần mềm kế toán AccountingSuite. Sau đây là hướng dẫn sử dụng:

I. Hóa đơn giấy

    I.1. Tạo mẫu hóa đơn

 • Vào phân hệ Kế toánMẫu hóa đơn GTGT, nhấn nút Tạo mới và khai báo các thông tin Mẫu hóa đơn của doanh nghiệp.

 • Sau đó nhấn nút Ghi lại và đóng.

   I.2. Thông báo phát hành hóa đơn

 • Vào phân hệ Kế toánThông báo phát hành hóa đơn GTGT, nhấn nút Tạo mới;
 • Khai báo các thông tin: Mẫu hóa đơnKý hiệuNgày bắt đầu sử dụngSố bắt đầuSố lượng hóa đơn phát hành;

 • Sau đó nhấn nút Kết chuyển và đóng.

     I.3. Thông báo hủy (xóa bỏ) hóa đơn GTGT

 • Vào phân hệ Kế toánThông báo hủy (xóa bỏ) hóa đơn GTGT, nhấn nút Tạo mới;
 • Khai báo các thông tin: Mẫu hóa đơnKý hiệu hóa đơn phát hành cần hủy bỏ (xóa bỏ);
 • Trường hợp muốn xóa bỏ toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng: nhấn nút Đóng sê-ri (trong toàn kỳ);
 • Trường hợp muốn xóa bỏ những hóa đơn chưa xuất dùng tính đến số hóa đơn cao nhất: nhấn nút Điền các mục chưa được sử dụng (theo ngày);

     I.4 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Vào phân hệ Báo cáoBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (biểu mẫu BC26/AC), chọn Kỳ và nhấn nút Lập báo cáo.

II. Hóa đơn điện tử

 • Vào phân hệ Thiết lậpThiết lập các tham số kế toánThiết lập chungQuản lý hóa đơn GTGT đầu ra, tích chọn Điện tử;

 • Khai báo các tham số liên quan đến hóa đơn điện tử: chọn Nhà cung cấp hóa đơn điện tử, thiết lập Áp dụng từ ngày và các tham số để truy cập vào hóa đơn điện tử.

 • Sau đó nhấn Ghi lại và Đóng.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667