Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Quy trình bán hàng ký gửi Đại lý (Bên ký gửi)

ĐĂNG NGÀY: 12/01/2021

Đây là một tính năng mở rộng mà phần mềm kế toán AccountingSuite đem lại. Để hạch toán quy trình ký gửi đại lý, ta thực hiện qua 3 bước:

Bán hàng qua đại lý theo hình thức bán đúng giá quy định. Mọi phát sinh về thuế GTGT sẽ do doanh nghiệp kê khai và đóng thuế.

Để hạch toán quy trình ký gửi đại lý ta thực hiện qua 3 bước:

Bước 1: Xuất hàng đem ký gửi

Bước 2: Lập Bảng kê hàng bán của người nhận bán hộ.

Bước 3: Lập Phiếu thu hoặc Giấy báo có khi bên đại lý gửi tiền hàng.

I. Xuất hàng đem ký gửi

 • Vào Menu Bán hàng / Hóa đơn bán hàng /Tạo mới và chọn dạng giao dịch “Chuyển đi ký gửi
 • Trong phần đầu chứng từ, nhập lần lượt các trường thông tin Ngày, Người nhận bán ký gửi, Kho, Phương pháp tính toán hóa hồng ký gửi, %, Diễn giải…
 • Trong phần bảng chứng từ, khai báo các mặt hàng chuyển giao ký gửi về số lượng, đơn giá…

 • Sau khi nhập liệu xong, nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng để hoàn thành nhập liệu.

II. Lập Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi (đại lý)

 • Vào menu Bán hàng / Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi (đại lý) /Tạo mới
 • Trong phần đầu chứng từ, nhập lần lượt các trường thông tin Ngày, Người nhận bán ký gửi…
 • Về hoa hồng cho đại lý, các trường thông tin về Tài khoản chi phí hoa hồng, Dạng thu nhập và chi phí… đã được điền tự động, người sử dụng có thể thay đổi nếu cần.

 • Trong phần bảng chứng từ, nhấn nút Chọn theo hóa đơn bán hàng để điền mặt hàng tự động.

 • Nhập lại thông tin về Số lượng, đơn giá bán… (nếu thay đổi)

 • Lập hóa đơn cho hàng đã bán và ghi nhận hóa đơn hoa hồng đại lý gửi

 • Sau khi nhập liệu xong, nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng để hoàn thành nhập liệu.

III. Lập Phiếu thu hoặc Thu tiền vào tài khoản ngân hàng khi bên đại lý gửi tiền hàng.

 • Vào menu Tiền gửi/ Tiền mặt / Phiếu thu hoặc Thu tiền vào tài khoản ngân hàng/Tạo mới.
 • Hoặc từ Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi (đại lý), nhấn nút Tạo trên cơ sở, chọn Phiếu thu hoặc Thu tiền vào tài khoản ngân hàng

Chú ý: Số tiền thực nhận là số tiền bán hàng sau khi trừ đi khoản hoa hồng.

 • Sau khi nhập liệu xong, nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng để hoàn thành nhập liệu.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667