Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.1 (08/04/2020)

ĐĂNG NGÀY: 08/04/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Hạch toán bán lẻ

  • Tạo phiếu tính tiền cho hoạt động bán lẻ
  • Xây dựng các chương trình chiết khấu bán hàng tự động (chiết khấu phần trăm, chiết khấu số tiền theo dòng hoặc trên hóa đơn, quà tặng) với các điều kiện hưởng chiết khấu linh hoạt
  • Lập hóa đơn GTGT cho hàng bán lẻ của khách không lấy hóa đơn trong ngày

Bạn có thể kích hoạt chức năng này trong menu “Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ”.

Các kế hoạch tiếp theo:

  • Thiết bị được kết nối (máy quét mã vạch, màn hình khách hàng, máy in nhãn)
  • Nơi làm việc của nhân viên thu ngân

Các tiện ích mới để kết nhập số dư đầu kỳ từ Excel

  • Số dư đầu kỳ Tài sản cố định,
  • Số dư đầu kỳ Chi phí trả trước

Bạn có thể tìm thấy mục này trong menu “Kế toán – Nhập số dư đầu kỳ”

Thay đổi chứng từ đóng tháng

Giá trị của sai số làm tròn khi tính chi phí được phân phối tỷ lệ thuận với tất cả các tài khoản chi phí được sử dụng trong tháng hiện tại.

Kế toán đối tượng xây dựng cơ bản

Trên các tài khoản xây dựng cơ bản dở dang 241 có thể phản ánh cả chi phí xây dựng tài sản cố định và chuyển tài sản cố định sang vận hành.

Cải thiện giao diện

  • Hiển thị địa chỉ và điện thoại của đối tác (khách hàng, nhà cung cấp) trên giao diện danh mục
  • Sửa tên tài khoản theo đúng quy định kế toán (211, 228)

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại