Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.10 (29/12/2020)

ĐĂNG NGÀY: 29/12/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Quản lý sản phẩm, hàng hóa theo lô, hạn sử dụng

  • Bổ sung tính năng quản lý sản phẩm, hàng hóa theo lô, hạn sử dụng.

  • Tính năng lô, hạn sử dụng được quy định theo từng Vụ việc
  • Để bật tính năng này, vào Thiết lập các tham số kế toán – Hàng tồn kho

Cải thiện giao diện

  • Bổ sung thêm mẫu in Phiếu xuất kho nội bộ thể hiện giá xuất kho (giá vốn) của mặt hàng

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại