Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.11 (08/02/2021)

ĐĂNG NGÀY: 08/02/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cải tiến cách đặt giá sản phẩm

  • Điền giá theo nhóm sản phẩm, loại hàng hóa và chứng từ, theo mức giá.
  • Thay đổi giá theo %, làm tròn.
  • Đặt giá theo mặt hàng.

Để kích hoạt điều này, hãy chuyển đến menu 'Thiết lập các tham số kế toán - Bán hàng'

In nhãn giá và thẻ giá

Để sử dụng tính năng này, hãy chuyển đến menu 'Bán hàng - In nhãn giá và In thẻ giá' hoặc sử dụng lệnh 'In' trong Hóa đơn mua hàng hoặc chứng từ Đặt giá.

Cải tiến hoạt động Marketing

Điều kiện mới 'Sản phẩm trong danh sách' có thể được sử dụng để đặt chiết khấu cho dòng

Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

  • Đơn vị mua, bán và báo cáo mặc định cho nhóm đơn vị tính
  • Mã vạch cho sản phẩm

 

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại