Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.12 (16/03/2021)

ĐĂNG NGÀY: 16/03/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cải thiện cơ chế điều khoản thanh toán

 • Có thể chỉ định dạng điều khoản thanh toán mới: Thanh toán vào ngày cố định của tháng hiện tại, tháng tiếp theo hoặc bất kỳ tháng nào khác
 • "Ngày đến hạn" được thêm vào cho tất cả các chứng từ nào có chứa hợp đồng

Cải tiến các báo cáo

 • Báo cáo "Phân tích tài khoản" có thể xem chi tiết phát sinh bằng cách nhấp vào giá trị cần xem
 • Báo cáo phân bổ chi phí cho giá thành sản xuất cho thấy sự phân bổ tiền chi phí sản xuất dở dang cho tháng hiện tại

Cải thiện giao diện

 • Chứng từ “Thanh lý tài sản cố định” có thể phản ánh số tiền đã bao gồm thuế GTGT
 • Các dòng tổng cộng đã được thêm vào chứng từ tài sản cố định và Chi phí trả trước
 • Mẫu in mới "Phiếu xuất kho nội bộ " sử dụng cho các chứng từ xuất kho hàng hóa
 • Cho phép nhập mặt hàng có giá bằng 0 trong chứng từ Nhập số dư đầu

Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

 • Kết nhập chứng từ Đơn hàng bán
 • Kết nhập lô hàng

Điền dữ liệu theo MST (chế độ thử nghiệm)

Chỉ có sẵn trong phiên bản đám mây cho các đối tác và cho công ty hiện tại (Cài đặt - Thông tin doanh nghiệp).
Để sử dụng nó, hãy nhấp vào nút "Điền theo MST" bên cạnh trường MST

Sửa lỗi

 • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại