Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.13 (07/04/2021)

ĐĂNG NGÀY: 07/04/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Tách dữ liệu kế toán

  • Chuẩn bị số dư theo kỳ đã chọn và nhập số dư này vào cơ sở dữ liệu mới.

Để chuẩn bị tách dữ liệu, hãy chuyển đến menu 'Cài đặt - Đóng gói cơ sở dữ liệu'. Để khôi phục dữ liệu, hãy nhấp vào siêu liên kết trong biểu mẫu cài đặt ban đầu hoặc chuyển đến menu 'Thiết lập - Tiện ích'.

Cải tiến cách đặt giá sản phẩm

  • Cho phép đặt giá bao gồm hoặc không bao gồm thuế GTGT.

Việc cài đặt được thực hiện trong danh mục Dạng giá

Kế toán seri, lô, hạn sử dụng trong bán hàng ký gửi

  • Cài đặt sử dụng lô cho từng loại sản phẩm.

Để bật lô, hãy chuyển đến menu 'Thiết lập- Hàng tồn kho'

Cải tiến các báo cáo

  • Báo cáo tài chính có thể được tạo trong khoảng thời gian hơn 1 năm (trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 3 tháng)
  • Người lập trong phần chữ ký có thể được thay đổi cho mỗi báo cáo.

Các cải tiến khác

  • Thuế suất thuế GTGT 5% và 10% có thể được sử dụng cho các chứng từ bằng ngoại tệ
  • Các trường mới "Tổng số lượng" và "Địa chỉ kho hàng" được thêm vào mẫu in "Phiếu điều chuyển hàng hóa(nội bộ)"

Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

  • Đơn hàng bán
  • Lô hàng

 

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại