Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.14 (14/05/2021)

ĐĂNG NGÀY: 14/05/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cơ chế xuất âm đối với tài khoản ngoại bảng

 • Hệ thống cho phép thiết lập xuất âm riêng đối với các tài khoản ngoại bảng.
 • Để thực hiện, vào Thiết lập - Thiết lập tham số kế toán - Hàng tồn kho'.

Hiển thị danh sách người sử dụng đang làm việc trên dữ liệu cloud

 • Để mở danh sách này, truy cập vào thuê bao đăng ký, chọn "Người sử dụng đang làm việc"

Cải tiến các báo cáo

 • Người sử dụng có thể tự đặt Tiêu đề cho báo cáo. Để thực hiện, truy cập vào Tùy chỉnh - thẻ Trang trí trên báo cáo.
 • Người sử dụng có thể tự đặt Tiêu đề cho các chỉ tiêu trong báo cáo. Để thực hiện, truy cập vào Tùy chỉnh - thẻ Trường và kích chuột phải vào chỉ tiêu cần sửa tên.
 • Bổ sung thêm tính năng trình bày báo cáo gom nhóm theo kỳ (tháng, quý , năm, tuần...) cho hai báo cáo "Báo cáo bán hàng" và "Báo cáo mua hàng".
 • Bổ sung thêm hộp kiểm cho phép xuất hiện hoặc ẩn đi hai trường thông tin về số hóa đơn và ngày hóa đơn trong hai báo cáo "Báo cáo công nợ theo chứng từ" và "Báo cáo công nợ theo chứng từ và hàng hóa.
 • Trong báo cáo "Bán hàng ký gửi", thay đổi cách lấy số liệu của các cột liên quan đến hàng hóa chuyển giao ký gửi.
 • Báo cáo biến động hàng tồn kho cho phép hiển thị thêm cột đơn giá

Các cải tiến khác

 • Cập nhật Tờ khai thuế GTGT theo HTKK phiên bản mới.
 • Thêm cột Mô tả mặt hàng trong mẫu in Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho và trong tệp Kết nhập Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn bán hàng từ Excel

 

Sửa lỗi

 • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại