Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.15 (08/06/2021)

ĐĂNG NGÀY: 08/06/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Theo dõi Tài sản cố định đi thuê tài chính

  • Tài sản cố định cho thuê tài chính được phản ánh đầy đủ từ thời điểm ghi nhận đến khi chuyển đổi thành tài sản cố định của doanh nghiệp

Đặt bảng giá cho dịch vụ

Để thực hiện đặt bảng giá cho dịch vụ, vào Bán hàng/ Đặt giá

Tách giao dịch kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết chuyển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được chia tách thành hai giao dịch: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm và Tính toán lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Bổ sung trường thông tin Ngày nhận tờ khai hải quan trong chứng từ Hóa đơn mua hàng - nhập khẩu

Ngày nhận tờ khai hải quan ảnh hưởng đến ngày ghi nhận bút toán thuế GTGT hàng nhập khẩu và ngày kê khai trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào.

Quản lý khấu trừ công nợ ứng trước trong hai chứng từ Phiếu chi và Chi tiền từ tài khoản ngân hàng

Hộp kiểm tự động khấu trừ ứng trước được chọn mặc định trong chứng từ Chi tiền
Trường hợp người sử dụng không muốn chương trình đối trừ tự động, bỏ tích chọn tại hộp kiểm, sau đó chỉ ra chứng từ muốn đối trừ bằng cách thủ công

Cải tiến các báo cáo

  • Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và hàng hóa có thể hiển thị chi tiết theo từng hợp đồng hoặc từng đối tác, phụ thuộc vào tùy chọn hiển thị của người sử dụng
  • Báo cáo bán hàng theo khách hàng chi tiết: bổ sung thêm cột "Đơn giá trước chiết khấu"

Các cải tiến khác

  • Exchange rates from currency card are filled automatically in documents.Tỷ giá hối đoái được điền tự động trong các chứng từ
  • Bổ sung thêm thông tin kết nhập về đơn hàng của khách và Hợp đồng trong biểu mẫu kết nhập hóa đơn bán hàng từ excel

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại