Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.16 (06/07/2021)

ĐĂNG NGÀY: 06/07/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Thiết lập kỳ kê khai thuế GTGT

Kỳ kê khai thuế GTGT được thiết lập theo Tháng hoặc theo Quý.
Để thực hiện điều này, hãy sử dụng menu "Thiết lập - Chính - Thuế GTGT".

Khấu trừ khoản ứng trước trong chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp

Tự động khấu trừ khoản ứng trước. Để tùy chỉnh khấu trừ thủ công, hãy mở chứng từ và chọn chứng từ ứng trước.

Thêm các kiểu mục tin, thông tin bổ sung mới

Bộ phận, Kho bãi, Hợp đồng, Vụ việc, Khoản mục thu nhập và chi phí.

Báo cáo "Công nợ phải thu theo thời hạn"

Báo cáo mới "Công nợ phải thu theo thời hạn" hỗ trợ người sử dụng theo dõi tuổi nợ của các khoản phải thu, chi tiết theo chứng từ.
Bạn có thể tìm báo cáo này trên phân hệ "Bán hàng". Báo cáo chỉ khả dụng khi tiến hành "Hạch toán các khoản phải thu theo hợp đồng và chứng từ"

Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

Giao dịch thủ công

Các cải tiến khác

• Tính năng tạo nhóm đối với Bộ phận, Mặt hàng có giá trị thấp, nhanh hỏng, Tài sản cố định
• Tắt kiểm tra Họ tên đối với cá nhân
• Đơn giản hóa việc xóa chứng từ thu/ chi trong thanh toán trực tiếp

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại