Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.17 (08/08/2021)

ĐĂNG NGÀY: 08/08/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, tỷ lệ đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm từ 0.5% xuống 0% bắt đầu từ 01/07/2021 đến 30/06/2022.

Cải tiến các báo cáo

Có thể mở được nhiều thẻ báo cáo chi tiết từ báo cáo tổng hợp.

Cải tiến giao diện làm việc quầy thu ngân - Bán lẻ

• Cho phép nhận hàng bán trả lại ở các quầy thu ngân khác nhau trong cùng hệ thống,
• Cho phép nhận trả lại một phần hàng hóa,
• Không hiển thị những phiếu bán hàng đã nhận trả lại.

Cải tiến bộ xử lý tìm kiếm và thay thế phần tử trùng lặp

Cho phép người sử dụng có thể lựa chọn thủ công các đối tượng trùng lặp mà không theo bất cứ quy tắc tìm kiếm tự động nào.

Các cải tiến khác

• Bổ sung thêm tài khoản được chọn trong các mục Tài khoản chi phí, Tài khoản giá vốn, Tài khoản thu nhập,
• Cho phép tạo Nhập kho thành phẩm dựa trên Hóa đơn bán hàng với Bảng chi tiết nguyên vật liệu mặc định,
• Bổ sung thêm cột Mô tả trong tệp kết nhập Đơn hàng bán từ excel.

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại