Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.18 (09/09/2021)

ĐĂNG NGÀY: 09/09/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Hỗ trợ kết xuất và kết nhập các phương án báo cáo quản trị

Các phương án báo cáo quản trị mà được tùy chỉnh bởi người sử dụng, có thể được xuất ra và nhập vào báo cáo ở cơ sở dữ liệu khác. Theo đó, người sử dụng sẽ tiết kiệm được thời gian chỉnh các phương án báo cáo giống nhau tại các cơ sở dữ liệu khác nhau. Để sử dụng, vào phân hệ Thiết lập - Thiết lập tham số kế toán - Tiện ích - Kết xuất phương án báo cáo vào tệp/ Kết nhập phương án báo cáo vào tệp

Cải tiến các báo cáo

• Tùy chỉnh báo cáo có thể được lưu và khôi phục đối với những báo cáo/ sổ sách kế toán theo quy định (Sổ chi tiết tài khoản, sổ quỹ...) Người sử dụng có thể thao tác trong báo cáo: Hơn nữa - Tùy chỉnh tự tạo;
• Nghiệp vụ mua hàng/ bán hàng thanh toán tiền trực tiếp có thể gom các dòng nội dung giống nhau trong các sổ Sổ chi tiết tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng.

Cải tiến biểu mẫu Kết nhập từ excel

• Bổ sung thêm bộ kết nhập danh mục từ excel: Dạng thu nhập và chi phí; Ngân hàng;
• Bổ sung thêm các cột chi tiết khoản mục trong biểu mẫu kết nhập từ excel chứng từ Hóa đơn mua hàng;
• Bổ sung thêm cột chiết khấu trong biểu mẫu kết nhập từ excel chứng từ Hóa đơn bán hàng.

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại