Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.19 (12/10/2021)

ĐĂNG NGÀY: 12/10/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cập nhật thay đổi tỷ lệ trích Bảo hiểm thất nghiệp

Theo như Nghị Quyết 116/NQ-CP, người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 01/10/2021

Bổ sung Tiền tệ trong chứng từ Đặt giá

Tiền tệ được điền trong chứng từ Đặt giá, hỗ trợ người sử dụng đặt bảng giá mặt hàng theo nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Cải tiến phân hệ Tính giá thành

• Bổ sung phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung: theo chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp và theo chi phí Nhân công trực tiếp.
• Giá trị vật tư/ phế liệu thu hồi được xác định trong chứng từ Nhập kho thành phẩm, không điều chỉnh lại.

Sửa đổi cơ chế trong chứng từ Kiểm kê hàng tồn kho

Khi áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân gia quyền, giá trị hàng tồn kho sẽ được tính toán, điều chỉnh tại chứng từ Đóng tháng (xác định kết quả kinh doanh).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu 01/TNDN)

Doanh nghiệp được phép lập bảng kê 01/TNDN kèm chứng từ thanh toán cho người bán để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Bảng kê hiển thị các chứng từ mua vào của những đối tác thuộc dạng "Cá nhân" và không tích vào hộp kiểm "Là người nộp thuế GTGT" trong danh mục.

Cải tiến các báo cáo

Số dư chi tiết được hiển thị trên báo cáo Tổng hợp công nợ (phương án Báo cáo tổng hợp công nợ theo đối tác và theo dạng đối tác.

Cải tiến biểu mẫu Kết nhập từ excel

• Đối với biểu mẫu kết nhập chứng từ liên quan đến hàng tồn kho: Tự động nhận diện các tài khoản không phải là tài khoản hàng tồn kho (người sử dụng điền sai) và dừng kết nhập.
• Đối với biểu mẫu kết nhập Người lao động: Tự động tạo mới Bộ phận, Chức vụ nếu không tìm thấy trong danh mục sẵn có.

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại