Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.2 (03/05/2020)

ĐĂNG NGÀY: 03/05/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Quét mã vạch

Bổ sung thêm theo dõi mã vạch mặt hàng và cho phép quét mã vạch mặt hàng trong chứng từ Bán hàng
Để kết nối máy quét mã vạch với phần mềm, vào “Thiết lập – Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ – Thiết bị kết nối”.

Bút toán định khoản chiết khấu trong chứng từ bán hàng

Thay đổi cơ chế định khoản bút toán chiết khấu trong chứng từ bán hàng.
Trường hợp trong chứng từ có thực hiện chiết khấu kèm với bán hàng, doanh thu ghi nhận sẽ là doanh thu sau chiết khấu. Bút toán ghi nhận chiết khấu không được phản ánh riêng theo quy định về hạch toán kế toán.

Cải tiến báo cáo

Thưc hiện gom nhóm các bút toán hạch toán giống nhau trong cùng một chứng từ khi hiển thị trên sổ Tiền mặt, Tiền gửi, sổ kế toán chi tiết.
Để hiện thị như trên, không tích vào “Hiển thị chi tiết diễn giải” trong Tùy chỉnh báo cáo

Cải thiện giao diện

  • Bổ sung thêm người nộp trong Phiếu thu
  • Bổ sung thêm trường Người nhận trong chứng từ Chi tiền từ tài khoản ngân hàng
  • Báo cáo “”Số tồn thực tế theo kho bãi””, cột mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự chữ cái

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại