Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.26 (16/02/2023)

ĐĂNG NGÀY: 16/02/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Thêm mới thuế suất "Không kê khai thuế"

 

Có thể tùy chỉnh thêm thuế suất mới này, hãy mở menu 'Thiết lập các tham số kế toán - Thiết lập chung'

 

Thêm mới tính năng thay đổi đơn giá hàng loạt trong Hóa đơn bán hàng

 

Để sử dụng tính năng này, hãy nhấn vào hộp kiểm "Tính toán lại" trong chứng từ Hóa đơn bán hàng để thay đổi hàng loạt đơn giá.

 

Cải tiến báo cáo

 

Tất cả người sử dụng có quyền truy cập vào phần mềm đều có thể sử dụng tính năng "Kết nhập dữ liệu từ Excel"

 

Cải tiến Mẫu in

 

• Mẫu in "Phiếu xuất kho - Đơn vị quy đổi" cho chứng từ Hóa đơn bán hàng, Phiếu chuyển hàng hóa và Nhập kho thành phẩm
• Mẫu in "Phiếu nhập kho - Đơn vị quy đổi" cho chứng từ Hóa đơn mua hàng và Nhập kho thành phẩm
• Bổ sung thêm trường "Thuế GTGT" và "Số tiền gồm thuế" trong mẫu Phiếu nhập kho (Mẫu 00-VT)

 

Cải tiến báo cáo

 

Bổ sung thêm trường thông tin "Đơn vị tính" trong Báo cáo Tài chính

 

Và một số cải tiến khác

 

Bổ sung Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trong chứng từ Thanh lý tài sản cố định

 

Sửa các lỗi được tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại