Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.28 (20/04/2023)

ĐĂNG NGÀY: 25/04/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Hạch toán tài khoản 4111 cho từng loại hình doanh nghiệp theo thông tư 200

 

Để sử dụng tài khoản 4111 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) thay cho tài khoản 41111 và tài khoản 41112, người sử dụng vào "Thiết lập các tham số kế toán-Thiết lập chung" và tích vào hộp kiểm "Công ty trách nhiệm hữu hạn"

 

Thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, chứng từ

 

Để sử dụng tính năng này, người sử dụng kích hoạt tính năng "Nhiều hợp đồng" trong các chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi, Thu vào tài khoản ngân hàng, Chi từ tài khoản ngân hàng

 

Cải tiến báo cáo

 

Cập nhật thêm thông tin về Đơn vị tính trong báo cáo Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

 

Cải tiến khác

 

• Bổ sung thêm tiền tệ hạch toán Phí ngân hàng trong giao dịch: Mua bán ngoại tệ
• Hỗ trợ đầy đủ các tính năng của tài sản đối với tài khoản 217 Bất động sản đầu tư

 

Sửa các lỗi được tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại