Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.29 (30/06/2023)

ĐĂNG NGÀY: 30/06/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cải tiến mẫu in

 

Thêm phần Diễn giải từng dòng trong mẫu in Phiếu kế toán

 

Cải tiến báo cáo

 

Bổ sung thêm thông tin về Mẫu hóa đơn và Số hóa đơn GTGT trong Báo cáo mua hàng

 

Cải tiến tiện ích: Kết nhập/Kết xuất dữ liệu từ tệp XML

 

Cải tiến khả năng kết nhập/kết xuất phần thông tin liên hệ trong đối tác

 

Các cải tiến khác

 

Cho phép người sử dụng có thể điền thủ công thuế suất thuế GTGT cho phí ngân hàng.

 

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại