Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.3 (08/06/2020)

ĐĂNG NGÀY: 08/06/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Quầy thu ngân

Giao diện thu ngân mới bao gồm các tính năng sau:

 • Tạo phiếu tính tiền (bao gồm cả tính toán chiết khấu tự động)
 • Tạo phiếu trả lại (theo cơ sở hoặc độc lập)
 • Thanh toán theo đơn đặt hàng (bao gồm hỗ trợ trả trước)
 • Phiếu hoãn lại
 • Báo cáo tạm thời thu ngân (báo cáo X)
 • Rút tiền mặt từ quầy thu ngân (báo cáo Z)
 • Hồ sơ người dùng mới “Nhân viên thu ngân”

Để sử dụng tính năng này, hãy tích vào hộp kiểm “Sử dụng bán lẻ” trong menu “Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ”.

Hạch toán phế liệu thu hồi

Tự động hạch toán phế liệu thu hồi khi tính giá thành thành phẩm.
Sử dụng phần bảng “Phế liệu thu hồi”  trong chứng từ “Nhập kho thành phẩm”.

Các tiện ích mới để kết nhập số dư đầu kỳ từ Excel

 • Nguyên vật liệu chuyển gia công (tài khoản1522)
 • Nguyên vật liệu gia công  (tài khoản 0021 và 0022)

Bạn có thể tìm thấy trong menu “Kế toán- Nhập số dư đầu kỳ”.

Cải thiện giao diện

 • Trong chứng từ “”Hóa đơn mua hàng”” có thể chọn tài khoản 341, 635, 138.
 • Độ dài của tên đã được tăng cho các danh mục sau: Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng, Bộ phận, Kho bãi.

Sửa lỗi

 • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại