Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.30 (12/09/2023)

ĐĂNG NGÀY: 13/09/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Thêm dạng giao dịch "Trả lại Nguyên vật liệu cho người đặt gia công" trong chứng từ Phiếu chuyển hàng hóa

 

Để sử dụng tính năng này, người sử dụng đến phân hệ Thiết lập - Thiết lập các tham số kế toán, tại phần cài đặt Tính giá thành tích chọn hộp kiểm "Hạch toán gia công sản xuất"

 

Cải tiến thông tư 132

 

Khi thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (đối với tài khoản 1111 và 1114), Phiếu thu hoặc Phiếu chi sẽ được tự động sinh ra.

 

Cải tiến báo cáo

 

Thêm Báo cáo công nợ theo Mặt hàng

 

Các cải tiến khác

 

• Đối với chứng từ Điều chuyển hàng hóa, trường "Vụ việc" chỉ bắt buộc điền khi tài khoản chuyển giao có theo dõi theo khoản mục "Vụ Việc"
• Hỗ trợ nền tảng 8.3.22.1923

 

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại