Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.4 (07/07/2020)

ĐĂNG NGÀY: 07/07/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Ứng dụng cập nhật tự động

Tự động cập nhật phiên bản mới dành cho khách hàng sử dụng bộ cài đặt tại máy tính
Thông tin về việc cập nhật sẽ được gửi vào email của quý khách hàng.

Chiết khấu mua hàng

Hỗ trợ hạch toán nghiệp vụ chiết khấu theo kỳ đối với nhà cung cấp (chiết khấu theo số lượng, chiết khấu tháng, quý…)
Để hạch toán, vui lòng sử dụng phần bảng “Chiết khấu” trong chứng từ “Hóa đơn mua hàng”.

Nghiệp vụ tạm ứng bằng ngoại tệ

• Cho phép người sử dụng tạo giấy thanh toán tiền tạm ứng bằng ngoại tệ
• Tài khoản 141 được chia thành 1411 (VND) và 1412 (ngoại tệ)

Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo mới “Bảng kê doanh thu bán lẻ theo dạng thanh toán” và “Doanh thu bán lẻ theo phiếu tính tiền”
• Thêm trường mới “Vụ việc” trong báo cáo Bán hàng theo khách hàng
• Các dòng có thuế GTGT được nhóm lại với nhau bằng các dòng theo chứng từ gốc trong báo cáo bán hàng theo khách hàng

Tìm kiếm theo mã vạch cho các chứng từ mới

• Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ
• Đơn hàng của khách
• Phiếu chuyển hàng hóa

Cải thiện giao diện

• Tìm kiếm đối tác theo MST trong tất cả các chứng từ
• Trường “Đơn giá trung bình hiện tại” trong danh mục mặt hàng được tính toán lại theo giá nhập trung bình
• Kiểm soát số dư hàng hóa và tiền mặt có thể bị vô hiệu hóa trong chứng từ “Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh)”
• Số tiền thuế GTGT đã được thêm vào mẫu in của Phiếu xuất kho (02VT)

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại