Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.5 (05/08/2020)

ĐĂNG NGÀY: 05/08/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Kết xuất và kết nhập dữ liệu

Kết xuất dữ liệu ra tệp XML, với khả năng lọc theo kỳ và chọn loại đối tượng để kết xuất.
Dữ liệu này có thể được kết nhập vào một cơ sở thông tin khác.
Bạn có thể thực hiện điều này trong menu “Thiết lập – Kết xuất dữ liệu vào tệp XML/ Kết nhập dữ liệu từ tệp XML”.

Thay đổi trạng thái trích khấu hao tài sản cố định

Trạng thái khấu hao tài sản cố định có thể thay đổi, dừng trích hoặc trích lại sau một thời gian
Để sử dụng tính năng này, hãy tạo chứng từ “Nâng cấp tài sản cố định”/ thẻ Tham số khấu hao.

Cải tiến các báo cáo

  • Khả năng chọn bố cục với khoảng cách dòng tiêu chuẩn hoặc dãn dòng. Để chọn, nhấp vào nút “Tùy chỉnh” trong biểu mẫu báo cáo.
  • Cài đặt mới “Hiển thị”, đặt tỷ lệ xem (trung bình hoặc lớn) của kết quả báo cáo. Bạn có thể tìm và chọn nó trong mẫu báo cáo.
  • Sửa đổi bổ sung các trường lọc đối tượng đối với tất cả các báo cáo hiện có trong chương trình.

Cải thiện giao diện

  • Thêm chức năng chiết khấu định kỳ cho các chứng từ “Hóa đơn bán hàng” không phụ thuộc vào chức năng “Hạch toán chiết khấu thủ công”.
  • Giá cuối cùng từ “Bảng giá” được hiển thị và có thể thay đổi trong Danh mục hàng hóa.

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại