Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.7 (05/10/2020)

ĐĂNG NGÀY: 05/10/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Thiết lập quy tắc phân bổ doanh thu chưa thực hiện: ngày bắt đầu, số tháng phân bổ và tài khoản doanh thu phân bổ.
Bút toán phân bổ doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trong chứng từ kết chuyển cuối kỳ.
Bạn có thể kích hoạt tính năng này trong menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Bán hàng’.

Thiết lập nhanh

Giao diện thiết lập ban đầu được thay đổi, giúp người dùng có thể tùy chỉnh nhanh một số tham số và phân hệ.
Tự động mở sau lần khởi chạy đầu tiên của chương trình.
Bạn cũng có thể tìm thấy điều này trong menu ‘Thiết lập – Bắt đầu công việc’.

Cải tiến các báo cáo

Phát sinh theo tài khoản Nợ 111 (112) / Có 111 (112) được loại trừ khỏi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Kết nhập dữ liệu từ Excel

Bổ sung thêm form kết nhập danh mục Vụ Việc từ excel
Bạn có thể tìm thấy nó trong menu “Thiết lập – Công cụ – Nhập dữ liệu từ tệp”.

Cải thiện giao diện

Phiếu chuyển hàng hóa có dạng ‘Điều chuyển nguyên vật liệu gia công’ được chia thành 2 loại ‘Xuất nguyên vật liệu nhận gia công vào sản xuất’ và ‘Xuất nguyên vật liệu đi gia công’

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại