Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 3.0.2 (21/02/2024)

ĐĂNG NGÀY: 04/04/2024

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Điểm mới trong phiên bản 3.0.2

Phân loại kiểu Dịch vụ trong danh mục "Mặt hàng"

Tách biệt 2 loại dịch vụ: "Dịch vụ mua vào" và "Dịch vụ bán ra". Giờ đây người dùng chỉ cần chọn loại dịch vụ, phần mềm sẽ tự động điền Tài khoản chi phí mặc định tương ứng với loại dịch vụ đó

Cải tiến trong phát hành hóa đơn giấy

Với hóa đơn giấy, cho phép phát hành 2 loại ký hiệu hóa đơn GTGT: Ký hiệu hóa đơn GTGT dùng cho Hóa đơn bán hàng và Ký hiệu hóa đơn GTGT dùng cho Phiếu tính tiền

Cải tiến báo cáo

Bổ sung báo cáo mới trên Thông tư 200: Báo cáo chi phí sản xuất

Các cải tiến khác

• Báo cáo và bộ xử lý bổ sung: Giờ đây người dùng có thể thêm các mẫu báo cáo, mẫu in và bộ xử lý ngoài vào cơ sở dữ liệu
• Bổ sung thêm tính năng gửi Báo cáo và Mẫu in qua Email

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại