Thông tin bản cập nhật

Tổng hợp các bản cập nhật trước bản 2.2.1

ĐĂNG NGÀY: 04/03/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới từ bản 2.2.1 trở về trước

Điểm mới trong phiên bản 2.1.6 (04/03/2020)

Cải tiến hệ thống tài khoản

• Người dùng có thể tự tạo mới các tiểu khoản và tài khoản ngoại bảng
• Tài khoản 241 và các tiểu khoản của tài khoản này đã được thêm khoản mục “Hàng hóa”
• Loại bỏ những khoản mục không sử dụng.

Mở rộng tính năng Hóa đơn điện tử

Bổ sung nhà cung cấp hóa đơn điện tử “Hóa Đơn Việt”.

Thay đổi cách thức với giao dịch mua bán thanh toán trực tiếp

Đối với các giao dịch mua bán thanh toán trực tiếp, tự động tạo ra chứng từ Tiền mặt/ Ngân hàng.

Thay đổi mẫu báo cáo B01a và B01b

Báo cáo “Bảng cân đối số phát sinh” hiển thị số dư chi tiết các tài khoản lưỡng tính

Biên bản đối chiếu công nợ

“Bổ sung thêm chứng từ “Biên bản đối chiếu công nợ”
Bạn có thể tìm thấy chứng từ này ở phân hệ Bán hàng (hoặc Mua hàng) – Biên bản đối chiếu công nợ”

Cải tiến báo cáo

• Bổ sung tiện ích thiết lập tùy chỉnh đầu trang và chân trang báo cáo (đánh số trang, chữ ký…). Người sử dụng có thể tìm thấy trong menu “Thiết lập – Tùy chỉnh đầu trang và chân trang”
• “Báo cáo bán hàng theo khách hàng”: chỉ tiêu “Số lượng” và “Số tiền” được tách ra hai nhóm “Đã bán” và “Trả lại”
• Bổ sung phương án mới cho “Báo cáo biến động hàng tồn kho”, theo đó, hiển thị chi tiết theo từng loại giao dịch phát sinh.

Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

• Chứng từ Ghi nhận Tài sản cố định
• Danh mục Tài sản cố định
• Danh mục Chi phí trả trước, Công cụ dụng cụ
Người sử dụng có thể tìm thấy trong menu “Thiết lập – Công cụ – Kết nhập dữ liệu từ tệp”.

Bổ sung mẫu in

Bổ sung mẫu in ủy nhiệm chi ngân hàng ACB

Cải thiện giao diện

• Giao diện của Hóa đơn điện tử được cải thiện

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.1.5 (21/01/2020)

Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo phân tích tài khoản hiển thị thêm thông tin về số lượng (số dư và số phát sinh) cho các tài khoản định lượng.
• Bổ sung thêm trường Đơn vị báo cáo trong danh mục Nhóm đơn vị tính. Trường này sẽ được hiển thị trong các báo cáo Mua hàng, Bán hàng và Kho.

Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

• Thu tiền mặt từ khách hàng
• Chi tiền mặt cho nhà cung cấp
• Thu tiền gửi ngân hàng từ khách hàng
• Chi tiền gửi ngân hàng cho nhà cung cấp
Người sử dụng có thể truy cập vào theo đường dẫn “Thiết lập – Công cụ – “Kết nhập dữ liệu từ tệp”

Kế toán đối tượng xây dựng cơ bản

Bổ sung khoản mục Đối tượng xây dựng cơ bản vào tài khoản 2412

Tăng số lượng ký tự trường Mã số thuế

Số lượng ký tự trường Mã số thuế tăng lên đến 20 ký tự

Cải tiến chứng từ Đóng số cuối tháng

• Xác định kết quả kinh doanh có thể được tính toán theo tháng, theo quý hoặc theo năm
• Bút toán khấu trừ thuế GTGT có thể được thực hiện theo tháng hoặc theo quý.

Cải tiến giao diện và danh mục

• Cho phép tạo nhóm, xây dựng cây thư mục đối với danh mục Đối tác và Vụ việc
• Bổ sung trường lọc Tài khoản ngân hàng trên giao diện danh sách chứng từ ngân hàng
• Thiết kế lại giao diện Trang đầu

Bổ sung thêm hệ số theo dõi với nhóm đơn vị tính

Thêm số thập phân (1/3, 2/3, …) cho các đơn vị tính.
Để sử dụng tính năng này, hãy điền vào trường “số lượng đơn vị tính” mới dưới dạng một đơn vị tính.

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.1.4 (27/12/2019)

Gia công sản xuất

Thêm phần hành hạch toán nhận gia công sản xuất
Bạn có thể tìm thấy mục này trong “Thiết lập – Thiết lập các tham số kế toán – Tính giá thành – Chuyển đi thuê và nhận gia công hàng hóa”.

Thay đổi mẫu in

Có khả năng thay đổi các mẫu in.
Bạn có thể thay đổi bố cục của các biểu mẫu in, thêm hoặc thay đổi văn bản, thêm hình ảnh hoặc logo.
Bạn có thể tìm thấy mục này trong “Thiết lập – Công cụ – Khuôn in tự tạo”.

Lịch sử thông tin doanh nghiệp

Thêm tính năng lưu trữ lịch sử thay đổi dữ liệu đăng ký của doanh nghiệp (tên, MST, cơ quan thuế, địa chỉ đăng ký).
Khi tạo báo cáo và mẫu in của các giai đoạn khác nhau, thông tin đăng ký tương ứng sẽ được sử dụng.
Bạn có thể tìm thấy nó trong “Thiết lập các tham số kế toán – Thông tin doanh nghiệp” .

Bổ sung các đối tượng có thể kết nhập từ file Excel vào chương trình

Thêm phần kết nhập từ Excel “Bảng chi tiết nguyên vật liệu”.
Bạn có thể tìm thấy mục này trong “Thiệt lập – Công cụ – Kết nhập dữ liệu từ tệp”.

Cải thiện màn hình lãnh đạo

Thêm các biểu đồ mới:
• Thu nhập theo dạng thu nhập
• Chi phí theo dạng chi phí
Bạn có thể lập bằng cách nhấp vào nút “Thêm” trên màn hình lãnh đạo.

Cải thiện giao diện

Thêm địa chỉ khách hàng vào khuôn in trong chứng từ tiền mặt

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.1.3 (12/11/2019)

Cải tiến phần hóa đơn GTGT

• Hóa đơn có thể được tạo trên cơ sở nhiều chứng từ
• Có thể chỉ định ngày nhận hóa đơn – các bút toán về thuế GTGT sẽ được tạo vào ngày đã chỉ định.
• Khả năng lập hóa đơn đầu ra cho các chứng từ nhận hàng bán trả lại từ khách hàng và hóa đơn đầu vào từ chứng từ trả lại hàng cho nhà cung cấp.

Gia công sản xuất

Thêm phần hành nhận và thuê gia công sản xuất
Bạn có thể vào phân hệ “Thiết lập – Tính giá thành – Gia công sản xuất”

Bổ sung các đối tượng có thể kết nhập từ file Excel vào chương trình

Có thể kết nhập các chứng từ sau:
• Điều chuyển hàng hóa
• Tính giá thành
Bạn có thể vào phần “Thiết lập – Công cụ – Kết nhập dữ liệu từ tệp”.

Thêm bộ phận cho chứng từ Tính lương

Có thể tính lương cho nhiều bộ phận trên một chứng từ
Để sử dụng hãy vào phần “Thiết lập các tham số kế toán-Tiền lương”

Bổ sung các mẫu Ủy nhiệm chi

• VIB
• VietBank

Cải thiện giao diện

Trong chứng từ “Điều chuyển hàng hóa” có thể chỉ định đơn vị tính

Công cụ để thay đổi nhóm đối tượng

Thêm công cụ để thay đổi nhóm chứng từ
Bạn có thể vào mục “Thiết lập- Công cụ – Tìm kiếm và xóa các đối tượng trùng lặp”

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.1.2 (31/10/2019)

Cải tiến các báo cáo

Tất cả các báo cáo được thiết kế lại và tối ưu hóa:
• Biểu mẫu báo cáo mới,
• Mở rộng các trường lọc cho báo cáo,
• Các báo cáo trở lên linh hoạt và dễ tùy chỉnh hơn,
• Người sử dụng có thể tạo các báo cáo cho riêng mình.

Bổ sung các đối tượng có thể kết nhập từ file Excel vào chương trình

Có thể kết nhập từ Excel các đối tượng sau:
• Người lao động
• Tài khoản ngân hàng
Bạn có thể vào “Thiết lập- Công cụ- Kết nhập dữ liệu từ tệp”

Bổ sung các mẫu Ủy nhiệm chi

• Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
• Ngân hàng Quân đội (MBBank)
• Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Kiểm soát số thứ tự của chứng từ

Công cụ tự động kiểm soát tính duy nhât của số hiệu chứng từ
Tính năng này không thể ngắt thủ công

Công cụ tìm kiếm và thay thế các đối tượng trùng lặp

Thêm công cụ tìm kiếm những đối tượng trùng lặp trong danh mục.
Bạn có thể vào “Thiết lập- Công cụ- Tìm kiếm và xóa các đối tượng trùng lặp”

Cải thiện giao diện

Trong các chứng từ sau, có thể tách hoặc gộp thuế GTGT vào giá thành:
• Ghi nhận TSCĐ
• Ghi nhận chi phí trả trước

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.1.1 (13/09/2019)

Cải tiến các báo cáo

Tất cả các báo cáo đã được cải thiện và làm lại:
• Mẫu báo cáo mới,
• Bộ lọc cho các báo cáo được mở rộng,
• Báo cáo trở nên linh hoạt và tùy biến hơn,
• Người dùng tự tạo các phương án báo cáo.

Chi tiết các chỉ tiêu trong các báo cáo tài chính

Thêm bảng kê chi tiết các chỉ số trong các báo cáo tài chính.
Bạn có thể nhấp đúp vào ô với số lượng và xem cách tính toán các chỉ tiêu.

Nhập dữ liệu từ tệp: thêm các đối tượng mới

Thêm bộ kết nhập dữ liệu cho các chứng từ sau:
• Phiếu thu
• Phiếu chi
• Chi từ tài khoản ngân hàng
• Thu vào tài khoản ngân hàng
• Hóa đơn mua hàng
• Hóa đơn bán hàng
Bạn có thể tìm thấy nó trong menu “Thiết lập – Công cụ – Kết nhập dữ liệu từ tệp”.

Cho phép xuất âm hàng hóa

Thêm tính năng xuất âm hàng hóa.
Bạn có thể kích hoạt nó trong: “Thiết lập- Thiết lập tham số kế toán- Hàng tồn kho- Cho phép xuất âm

Cải tiến hóa đơn điện tử

• Bổ sung quyền xóa hóa đơn điện tử.
• Báo cáo xuất dữ liệu cho nhà cung cấp hóa đơn điện tử M-Invoice.
Nếu sử dụng, hãy vào: “Thiết lập – Công cụ -Bảng kê chứng từ bán hàng chờ xuất hóa đơn  GTGT”.

Cải thiện giao diện

Thêm cột “Tổng số tiền có thuế GTGT” vào các chứng từ mua hàng và bán hàng,
Thêm cột “Phí ngân hàng” vào biểu mẫu danh sách “Thanh toán qua ngân hàng”.

Ứng dụng di động

• Cập nhật phiên bản mới của ứng dụng di động. Tải xuống ứng dụng AccountSuite miễn phí trên Google Play hoặc Apple Store và sử dụng tất cả các tính năng của AccountingSuite ngay trên điện thoại của bạn.

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.9 (12/08/2019)

Báo cáo phân tích kế toán

Bổ sung thêm một số báo cáo phân tích kế toán để kiểm soát số liệu:
• Phân tích tài khoản: thể hiện phát sinh đối ứng chi tiết của một tài khoản với các tài khoản khác.
• Thẻ tài khoản: thể hiện phát sinh chi tiết của từng tài khoản theo từng chứng từ phát sinh
Cải tiến thêm một số báo cáo:
• Bảng cân đối số phát sinh
• Bảng cân đối số phát sinh theo tài khoản

Phân quyền người sử dụng

Cho phép thiết lập phân quyền theo từng nhóm truy cập Bán hàng, mua hàng, kho, tiền…

Hoàn thiện cơ chế chọn tài khoản trong chứng từ

Cho phép chọn tài khoản kế toán và hiển thị khoản mục tương ứng xuất hiện

Cải thiện giao diện lập Tờ khai thuế GTGT

Tùy chỉnh trường Mô tả mặt hàng trong chứng từ

Cho phép người sử dụng tùy chọn hiển thị hoặc không hiển thị trường Mô tả của mặt hàng trong các chứng từ

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.8 (09/07/2019)

Cải thiện màn hình chỉ tiêu

Bổ sung một số chỉ tiêu:
• Các khoản thuế phải nộp
• Các khoản phải trả người lao động
• Vốn chủ sở hữu
• Luồng tiền thực tế thu vào, chi ra của doanh nghiệp
• Lưu chuyển tiền chia theo từng loại hoạt động: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động đầu tư, từ hoạt động tài chính.”
Người sử dụng hoàn toàn có thể tự tùy chỉnh màn hình chỉ tiêu theo yêu cầu.

Hoàn thiện tính năng kế toán sản xuất

• Các sản phẩm thuộc cùng một đối tượng tập hợp chi phí có thể tùy chọn phân bổ theo số lượng hoặc theo giá trị dự tính.
• Bổ sung thêm báo cáo giá thành sản phẩm, theo đó, người sử dụng có thể nắm được cụ thể thành phần chi phí trong từng sản phẩm (chi tiết từng loại nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung…).
• Bổ sung thêm tính năng tập hợp chi phí cho từng thành phẩm nhập kho (rất phù hợp với đơn vị sản xuất theo định mức)
• Bổ sung thêm trường Số lượng thành phẩm khi thiết lập định mức sản xuất sản phẩm”

Hoàn thiện cơ chế chọn tài khoản trong các chứng từ

Các tài khoản sau khi được chọn sẽ có các trường khoản mục tương ứng xuất hiện, ví dụ:
• Tài khoản về hàng tồn kho, chi phí
• Tài khoản doanh thu
• Tài khoản thu nhâp khác, chi phí khác
• …
Các trường tài khoản vẫn đảm bảo được điền tự động nhưng sau đó người sử dụng có thể thay đổi (nếu cần)”

Bổ sung mẫu in chứng từ

• Cập nhật mẫu in chứng từ Ủy nhiệm chi ngân hàng VietinBank
• Bổ sung mẫu in Nhập kho, xuất kho chứng từ Sản xuất”

Giao diện người sử dụng được cải thiện
• Thay đổi giao diện menu Chính
• Một số giao diện chứng từ được thiết kế lại phù hợp và logic hơn”

Sửa các lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.7 (04/06/2019)

Kết xuất báo cáo ra tệp định dạng xml

• Báo cáo tài chính theo thông tư 133 và thông tư 200
• Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, tờ khai thuế GTGT

Tính năng mới

• Ghi nhận phí ngân hàng ngay trong chứng từ Chi tiền từ tài khoản ngân hàng
• Cho phép ghi nhận chiết khấu tháng/ quý trong hóa đơn bán hàng
• Bổ sung hệ thống quản lý giao tiếp ngay trong phần mềm. Người sử dụng có thể tạo hội thoại để trực tiếp nói chuyện, nhắn tin với nhau. Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo hội thoại ngay trên một chứng từ cụ thể nhằm làm rõ thông tin nếu muốn. Bạn có thể khởi tạo tính năng này trong phần Cài đặt – Tiện ích

Sửa lỗi tìm thấy

Điểm mới trong phiên bản 2.0.6 (19/04/2019)

AccountingSuite đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của thông tư 132/2018/TT-BTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

• 1C Việt Nam cung cấp giải pháp kế toán miễn phí cho các doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thông tư 132

Kế toán sản xuất

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh của kế toán sản xuất sản phẩm, dịch vụ, công trình xây lắp
• Phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu chí: theo chi phí trực tiếp, theo doanh thu, theo số lượng sản phẩm hoàn thành
• Linh hoạt phân bổ các dạng chi phí theo các tiêu thức khác nhau
• Tự động xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo định mức do người sử dụng thiết lập
• Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
• Tính giá thành theo nhiều phương pháp giản đơn, hệ số, tỷ lệ

Tính năng mới

• Đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng
• Đối với nghiệp vụ Tách bộ, tự động tính giá nhập cho từng thành phần chi tiết
• Bổ sung tính năng thanh toán lương theo bảng lương cho nhiều người lao động trên một ủy nhiệm chi
• Người sử dụng thiết lập danh mục cây mặt hàng theo yêu cầu quản lý
• Bổ sung báo cáo tổng hợp công nợ
• Theo dõi và hạch toán đầy đủ các biến động tiền lương phải trả người lao động
• Kết xuất được toàn bộ dữ liệu ra excel
• Tích hợp với hóa đơn điện tử EasyInvoice
• Phân loại đối tác theo hai dạng là Pháp nhân và Cá nhân
• Bổ sung mẫu in chứng từ Ủy nhiệm chi các ngân hàng Agribank, Vietcombank, Techcombank, BIDV, PGBank, Sacombank.

Cải thiện khả năng sử dụng

• Trên trang đầu, các chỉ tiêu được thể hiện trực quan bằng biểu đồ giúp người sử dụng kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
• Tối ưu hóa giao diện kết nối hóa đơn điện tử

Ứng dụng di động

• Hãy tải ứng dụng miễn phí AccountingSuite trên Google Play hoặc Apple Store và sử dụng tất cả tính năng AccountingSuite ngay trên các thiết bị di động

Đã chỉnh sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại