Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Đăng ký Tài khoản

ĐĂNG NGÀY: 01/02/2021

Sau đây là các bước hướng dẫn đăng ký và đăng nhập Phần mềm Kế toán Online AccountingSuite

I. Đăng ký Tài khoản

Bước 1: Truy cập vào website ketoan.cloud

Bước 2: Click vào nút “Dùng thử ngay” hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin trong mục “Đăng ký người sử dụng

  • Họ và tên
  • MST: Được sử dụng để làm tên đăng nhập vào phần mềm sau khi nhận được email kích hoạt từ hệ thống và cũng được sử dụng cho suốt quá trình sử dụng phần mềm. Lưu ý: Tên đăng nhập luôn luôn là duy nhất.
  • Địa chỉ email: Được sử dụng để nhận email kích hoạt tài khoản và lấy lại Mật khẩu khi quên.
  • Mật khẩu: Điền mật khẩu bao gồm cả chữ cái viết hoa, viết thường và số. Ví dụ: Abc123456
  • Xác nhận mật khẩu: Điền lại mật khẩu đã nhập ở trên để xác nhận.
  • Điện thoại: Số điện thoại liên lạc.
  • Gói đăng ký: Lựa chọn gói đăng kí phù hợp với thông tư mà doanh nghiệp đang áp dụng.

  • Mã đăng ký: Mã giảm giá (nếu có).

Sau khi điền đầy đủ thông tin trên và click chuột vào nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ tự động gửi tới email thông tin kích hoạt tài khoản.

II. Kích hoạt tài khoản

Sau khi click đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi tới email đã đăng ký thông tin kích hoạt tài khoản. Khi đó, người đăng ký có thể lựa chọn kích hoạt tài khoản theo 2 cách được hướng dẫn cụ thể trong email.

Cách 1: Sử dụng link trong email để kích hoạt tài khoản

 

Cách 2: Sử dụng mã kích hoạt trong email

 

III. Đăng nhập

1. Mở đường dẫn website https://ketoan.cloud/

Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập và tiến hành click chuột vào nút “Đăng nhập

2. Tiến hành đăng nhập

Nhập thông tin Người sử dụng và Mật khẩu. Đây là 2 thông tin do người dùng đã khai báo khi thực hiện đăng ký.

Khi đăng nhập ở bước này, người sử dụng mới thực hiện đăng nhập vào “thuê bao” của mình. Vì cơ chế của AccountingSuite hỗ trợ người dùng có thể tạo và phân quyền nhiều dữ liệu, nhiều công ty trong 1 thuê bao. Tùy thuộc vào từng gói “thuê bao” mà người quản trị thuê bao có thể thêm được số lượng dữ liệu tương ứng. Thông tin chi tiết, có thể liên hệ với tư vấn của Công ty TNHH 1C Việt Nam theo số điện thoại: Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887 Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667

3. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu

Ở bước này, người sử dụng sẽ thực hiện đăng nhập vào cơ sở dữ liệu mà mình được phân quyền, được phép truy cập.

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập vào cơ sở dữ liệu

Sau đó người sử dụng tiếp tục điền thông tin “Người sử dụng” và “Mật khẩu” để đăng nhập vào “Cơ sở dữ liệu” của mình. Và sau đó bắt đầu sử dụng phần mềm AccountingSuite theo tài liệu hướng dẫn quy trình sử dụng:

http://accountingsuite.vn/tai-lieu-huong-dan

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667